Обяви за работа

Националната агенция за оценяване и акредитация обявява свободни позиции за студентски стажове през м. юли 2024 г. Стажът е с продължителност 20 работни дни , неплатен, присъствен и ще се проведе в периода 1 юли 2024 г.- 26 юли 2024 г. В него могат да вземат участие само български студенти с непрекъснати студентски права, които се обучават в български висши училища и са в процес на обучение към момента на кандидатстването.

=> https://www.neaa.government.bg/homepage/106-novin

See more

Лятна стажантска програма на НСОРБ

• *Срок за кандидатстване: от 11 април –до 11 май 2024;

• *Предназначена за студенти:

• 3-4 курс бакалаври;

Магистри;

• Специализанти.

• *Към заявлението се прилага: автобиография, мотивационно писмо и уверение от университета или справка от НАЦИД

• *Изпраща се на имейл e.nemska@namrb.org

• *Резултати: до края на м. май всеки кандидатствал студент ще получи писмен отговор за възможностите за реализиране на заявения стаж.

ВАЖНО!!! Задължително посочвайте родното място, като възможност за полагане на стаж;

*Провеждане на стаж от един до три месеца в периода: май-юли 2024.

Повече информация може да откриете тук: https://www.namrb.org/…/stazhantska-programa-na-nsorb

Уважаеми студенти,

имате възможност да помогнете на деца и възрастни като се включите като консултанти на Националната телефонна линия 116111.

Вече 15 години всяко дете, което търси подкрепа и иска да бъде изслушано, може да се свърже денонощно с Националната телефонна линия за деца 116 111. Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може по всяко време безплатно и анонимно да потърси консултантите на телефон 116 111.

Националната телефонна линия за деца 116 111 е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск, тъй като има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „ Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др. От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави.

С вашите знания Вие можете да подпомогнете на децата в риск.

Обявите за набиране на кадри за Националната телефонна линия за деца 116 111 са публикувани и в официалния интернет сайт на Държавната агенция за закрила на детето в секция „Кариери“.

Също така за допълнителна информация може да се обърнете към Ралица Пешакова, експерт в ДАЗД на телефон: 0878413748 или на електронен адрес: ralitsa.peshakova@sacp.government.bg

Фондация за предприемачество, култура и образование кани младежи от 18 до 30 г. да се включат в младежкия обмен Youth for Democracy, който ще се състои на 22-28 май 2024 г. във Варна.

Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education

Административен ръководител

Обява за работа на Фондация „Светът на Мария“ – Maria’s World Foundation, София.

https://bit.ly/административен-ръководител

Преподавател с познания за Валдорфската методика

ЧСУ “Проф. Николай Райнов” Валдорфска методика на преподаване търси да назначи преподаватели с познания за валдорфската педагогика или готови опознаят и прилагат тази холистична образователна практика, квалифицирани като начални учители или придобиващи такава правоспособност.

Линк към обявата за работа: https://www.jobs.bg/job/7026711

Учител начален етап

Обичате ли децата?
Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?
Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да ги учите?

А искате ли да сте учител в класната стая на начален етап или в следобедни дейности в прогресивно
училище?

Основно прогресивно училище 1 в кв. Стрелбище търси учител 1. клас :

Представата ни за учителя в 1. клас:

● задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание;
● планира дидактически и преживелищни дейности;
● осигурява изследователски подход на учене за децата;
● управлява културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
● участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в начален етап;
● провежда диагностично оценяване в началото и края на учебната година;
● провежда самостоятелно часове в следобедните дейности;
● участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:
● откритост, позитивност и обич към децата;
● висше образование, специалности начална или предучилищна педагогика или в процес на завършване;
● опит в преподаването на деца във формално, неформално или приобщаващо образование;
● писмено и говоримо английски език – ниво В2;
● компютърна и медийна грамотност;
● умения за преподаване през изследователски подход, игра, изкуство и драматизация.
● Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
● Любознателност и готовност за самоусъвършенстване.
На нашите учители ние предлагаме:
● работа в креативен и сплотен екип;
● гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
● конкурентно заплащане;
● въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за
образователна трансформация;
● възможност за използване на Multisport карта;
● осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография на имейл school1@transform.bg.

Можеш да се свържеш на тел. 0882 741 944.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и
Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса ! 

Консултант

Обявени на официалната уебстраница на АСП, раздел Конкурси по КТ, са две свободни позиции за консултант на Националната телефонна линия за деца 116 111 съответно на 8-часов и 4-часов работен ден.

Позицията е подходяща за завършили или завършващи специалностите Психология, Социални дейности и Педагогика и не изискват трудов опит.

Срок за подаване на документи – 22.09.2023 г.

=> https://asp.government.bg/…/asp-konkursi/konkursi-po-kt/

За повече информация: Христо Монов 088 7628909

Стажантска програма „Старт в кариерата“

Стажантска програма „Старт в кариерата“

Описание: Кампанията не отваря врати само до финанси и банкови операции, ДСК дава възможност за развитие на кадри в областта на ИТ, право, маркетинг, човешки ресурси, и други.

Изисквания: За студенти в минимум 1 курс от бакалавърската си степен на образование за ЦУ и Клонова мрежа; студенти, независимо от формата им на обучение, в това число учащи във висши учебни заведения в чужбина, студенти в процес на придобиване на магистърска степен, студенти, които са се дипломирали в същата година; 4 или 6-часов работен ден.

Заплащане и период: Продължителността на стажа е до 6 месеца.

Начален учител

22. СЕУ „Георги Стойков Раковски“ търси да назначи начален учител за 3 клас (занималня/следобедна смяна).

Моля при интерес до 29.10 се свържете с проф. д-р Лиляна Стракова.
При интерес след посочената дата може да се свържете с Заместник-директор учебна дейност – начален етап 22 . СЕУ „Георги Стойков Раковски“ Ели Стоичкова

Помощник учител в начален етап

Търси се помощник учител в начален етап
на 1/2 щат, 4ч. раб. време в централно училище, до църквата
„св. Седмочисленици“ – 6 ОУ „Граф Игнатиев“.

За повече информация можете да се свържете с директора на училището г-н Адриан Николов.
Телефон за връзка: 0884801404