Факултетът ден и нощ – в бягство от клишетата

Факултетът ден и нощ – в бягство от клишетата

Уважаеми колеги,

каним Ви на среща между специалностите във Факулета по педагогика, в която да се обединим в общи планове за бъдещето. Ще поговорим за особеностите на студентския живот, за ритъма в обучението, за възможностите учене–работа.

На събитието ще присъства и специалист от Кариерния център, който ще ви запознае с дейността му и ще разкаже за възможностите пред Вашето пълноценно развитие. Донесете си идеите за развитие!


КОГА?
На 18.03.2019 (Понеделник
), 18:00 ч. до 20:00 ч.
КЪДЕ:

„Яйцето“ в Ректората на Софийски университет „Свети Климент Охридски“

КОИ СМЕ НИЕ: Стажанти в Кариерния център, специалност „Социални дейности“ IV-ти курс.