Академични наставници

                Академичните наставници са отбор от преподаватели, до които можете да се допитате по въпроси, които ви вълнуват. Въпроси относно професионалното развитие и „рисковете“ в сферата, която сте избрали или такива около учебният ви план – лекции, упражнения, практики, практикуми, хоспитиране, студентска мобилност, администрация. Или за формите на обучение – редовно, задочно, индивидуално, обучение в две специалности, обучение по език или спорт, взимане на две години за една. Също така те биха могли да ви информират за студентското участие в управлението на факултета или да ви подкрепят в осъществяването на факултетска инициатива. И защо не? Защо да не сте вие тези, които да случвате активности и о-дух-о-творя-вате академичната атмосфера.

            Влизането ви в Университета приемете като началото на зрелия ви живот, в който вие сте отговорни как ще протече. Тук от вас зависи колко ще научите, какво ще си вземете и накъде ще продължите. Активността и проактивността в Университета са ценни за вас и среда толкова, колкото и в живота.

доц. Илиана Петкова
доц. д-р Йонка Първанова
гл. ас. П. Панайотова
гл. ас. д-р Марияна Илиева
доц. д-р Лилия Стракова
доц. дпн Моника Богданова
доц. д-р Росица Симеонова
доц. д-р В. Господинов
гл.ас. Б. Йорданова