Алумни

Етимологията на думата „алумни” произхожда от латински език („аlumnus”) и означава „ученици”. По своята същност Алумни организациите (клубове, центрове, асоциации) представляват сдружение на завършили и успешно реализирали се вече в конкретно професионално направление възпитаници на университета.

Традиция в практиката на Алумни клубовете е да поддържат актуална информация за Алумни членовете; да провеждат проучвания за тяхното професионално и кариерно развитие; да организират ежегодни срещи между настоящите и бившите възпитаници на висшето училище.

В Алумни клуба на Факултета по педагогика може да потърсите контакти на Ваши колеги, с които сте изгубили връзка и такива, които следват своето професионално развитие в същата посока, в която и Вие. Или напротив – такива, които са насочили своите интереси в друго направление, но са различна възможност за партньорство. Може би ще откриете съмишленици, дори и нови приятелства. Имате възможност да:

  • обмените опит с ваши колеги;
  • участвате при провеждането на събития, на които присъстват както бивши, така и настоящи студенти;
  • бъдете ментор като предадете практически насоки и знания;
  • предложите нови работни позиции на свои колеги;
  • бъдете част от професионалната общност;
  • бъдете посланик на Факултета по педагогика, както и той на Вас;
  • бъдете креа(к)тивен.
Уважаеми студенти-възпитаници на Факултета по педагогика,
в желанието си да останем свързани Ви приканваме да се регистрирате в алумни клуба на университета – https://alumni.uni-sofia.bg/
Отделно от сайта на факултета и по-точно на Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална лаборатория – https://unlab-pnoikov.org/alumni/ можете да намерите албумите със снимките и координатите на вашите колеги.
Университетът е институцията, в които винаги можете да се върнете, за да развиете себе си, за да срещнете съидейници и съмишленици в реализация на идеите си. Нека връзката между нас не прекъсва!

Бивши възпитаници на Факултет по педагогика – Бакалавърски програми:

Радослав Киров Неформално Образование

Кристина Петрова Социални дейности

Станимира Иванова Педагогика

АНКЕТНА КАРТА

За контакт

доц.д-р Илиана Петкова

ръководител Алумни център

 i.petkova@fp.uni-sofia.bg