Алумни

Етимологията на думата „алумни” произхожда от латински език („аlumnus”) и означава „ученици”. По своята същност Алумни организациите (клубове, центрове, асоциации) представляват сдружение на завършили и успешно реализирали се вече в конкретно професионално направление възпитаници на университета.

Традиция в практиката на Алумни клубовете е да поддържат актуална информация за Алумни членовете; да провеждат проучвания за тяхното професионално и кариерно развитие; да организират ежегодни срещи между настоящите и бившите възпитаници на висшето училище.

В Алумни клуба на Факултета по педагогика може да потърсите контакти на Ваши колеги, с които сте изгубили връзка и такива, които следват своето професионално развитие в същата посока, в която и Вие. Или напротив – такива, които са насочили своите интереси в друго направление, но са различна възможност за партньорство. Може би ще откриете съмишленици, дори и нови приятелства. Имате възможност да:

  • обмените опит с ваши колеги;
  • участвате при провеждането на събития, на които присъстват както бивши, така и настоящи студенти;
  • бъдете ментор като предадете практически насоки и знания;
  • предложите нови работни позиции на свои колеги;
  • бъдете част от професионалната общност;
  • бъдете посланик на Факултета по педагогика, както и той на Вас;
  • бъдете креа(к)тивен.

За контакт

доц.д-р Илиана Петкова

ръководител Алумни център

E: i.petkova@fp.uni-sofia.bg

Завършили студенти

Редовно обучение

2006-2007

Завършили 20 души от тях 10 (50%) работят, от които 5 (25%) по специалността, 5 (25%) не по специалността. За 12 (60%)

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Лариса Лашова 0899617933 не работи по специалността
2 Валентина Божилова 0899176764 няма информация
3 Надя Гьорева 0885000837 няма информация
4 Соня Пешева 9986430 няма информация
5 Ивана Милева 8591464 не работи по специалността
6 Боянка Хаджийска 0886051174 Частна детска градина “Доверие”
7 Александра Панкова 0887410215 ЧОУ “Дорис Тенеди”
8 Мария Николова 0889981405 няма информация
9 Анелия Георгиева 929 6138 няма информация
10 Стефка Стефанова 0887977851 няма информация
11 Кристина Асенова 954 65 79 няма информация
12 Ирина Филипова 0887769884
928 2117
119 СОУ
13 Божана Янчева 0889 683 607
086/2-62-01
не работи по специалността
14 Мартина Попантонова 0887226904 76 СОУ
15 Димитринка Драганова 9455403 0887068273 не работи по специалността
16 Елица Русева 0887916842 не работи по специалността
17 Аделина Йорданова 0899767755 МОН,младши експерт
18 Силвия Кибарова 0887259848 няма информация
19 Татяна Младенова 0886722121 няма информация
20 Ани Попова 0895700604 няма информация

2007-2008

Завършили 17 души от тях 7 (42%) работят, от които 4 (24%) по специалността, 3 (18%) са наадминистративни длъжности, 2 (12%) не са по специалността. С 7 (42%) няма установена връзка.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Диляна Вълчанова 0898 627758
d_valchanova@yahoo.com
136 ОУ „Любен Каравелов”
2 Дияна Георгиева 0899830480 няма информация
3 Иванка Георгиева 0898794117 няма информация
4 Пенка Зяпкова 9564951 няма информация
5 Цанка Зяпкова 0887 93 73 52
zyapkova@gmail.com
Младши експерт в дирекция „Човешки ресурси”
Министерство на правосъдието
6 Венета Давидова 0886373693096301000
7 Галина Михова 886920372 частен детски център АBC Kindercare center
8 Елена Кирилова 076/605745 няма информация
9 Биляна Велинова 0899848346
biliana_19@abv.bg
Национален учебен комплекс по култура Горна Баня
10 Мирела Колева 9455851 Частното училище „Д-р Мария Монтесори»
11 Ивелина Петкова 0878 498714, 0895 456 320
ivipetkova@gmail.com
Старши експерт Министерство на правосъдието,
Дирекция „Механизъм за сътрудничество и оценка“,
2008 г. бакалавърска степен , 2009 г. магистърска степен
12 Ангелина Бишурова 9709807 няма информация
13 Радост Стоянова 8409217 няма информация
14 Петър Петров 0898 55 97 50
ptpetrov99@gmail.com
СУ „Св. Климент Охридски”
проектен мениджър в „Робел –
Съвременни образователни технологии
15 Соня Владимирова Пъйкова 0896060200
sweety_pop1985@abv.bg
не работи по специлаността
16 Елица Тончева 0886898169
elitsa85@abv.bg
Не работи по специалността
17 Наталия Станева 9791484 няма информация

2008-2009

Завършили 33 души от тях 29 (89%) работят, от които 20 (61%) по специалността, 9 (28%) не по специалността, за 3ма (9%) няма информация, а един е и редовен докторант към ФП.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Ина Владимирова 8592736 работи по специалността
2 Христина Терзиева 0898763138 работи по специалността
3 Цветелина Караниколова 0897306335 не работи по специалността
4 Елена Кънчева 9738653 работи по специалността
5 Цветелина Цветанова 0887794404
0898755635
няма информация
6 Елена Динчева 0888100619 работи по специалността
7 Бистра Борисова 0888261417 работи по специалността
8 Божидар Цветков работи по специалността и редовен докторант към ФП
9 Стефания Бояджиева 0887367545 не работи по специалността
10 Ася Павлова 8562754 работи по специалността
11 Христина Петрова 9364182 работи по специалността
12 Теодора Стоянова 0888994313 не работи по специалността
13 Анелия Антова 0886742298 работи по специалността
14 Наталия Димитрова 0897260699 не работи по специалността
15 Надя Василева 0883455086
0887281811
не работи по специалността
16 Стефка Стефанова 92621991 не работи по специалността
17 Полина Костова 231885 работи по специалността
18 Весела Политова 0888978663 няма информация
19 Паскалина Кесерова работи по специалността
20 Кирил Петрунов не работи по специалността
21 Гергана Георгиева не работи по специалността
22 Йоаннис Маниас работи по специалността в Гърция
23 Фотани Пантермараки работи по специалността в Гърция
24 Анита Стойнева работи по специалността
25 Константина Китенова работи по специалността
26 Мария Ангелова работи по специалността
27 Пламена Петрова няма информация
28 Борис Радев работи по специалността
29 Стефка Любенова работи по специалността
30 Десислава Асенова няма информация
31 Гергана Бадева не работи по специалността
32 Десислава Симеонова desi_viktorova@abv.bg ЧСОУ „ЕСПА“
33 Елена Дочева работи по специалността

2009-2010

Завършили 19 души от тях 12 (63%) работят, от които 7 (37%) по специалността, 4 (21%) не по специалността. Със 6 (37%) не е установена връзка или не са дали обратен отговор на имейла.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Йоана Владимирова ioana.vladimirova@abv.bg няма информация
2 Йоана Пепелянкова 0889929899 няма информация
3 Кристина Тодорова 0899766861 няма информация
4 Теодора Добрева 0896615535 няма информация
5 Марина Воденичарова 0893454234 работи по специалостта
6 Нина Гонева 0898678611 Manpower
7 Петя Петринска 0887042879
petiapetrinska@abv.bg
не работи по специалостта
8 Радина Цветанова 0886473651
radi_zv.87@abv.bg
Учебен център „Перфект“
9 Ася Кръстева
Skype: asq-virus
0887264778 Агенция по заетостта
10 Любка Лакова 0895903448
llakova@mail.bg
не работи по специалостта
11 Виктория Тодорова 8973229797 няма информация
12 Христо Петев 0885477655
hristo.petev@abv.bg
МТСП
13 Илияна Гьоргова 878751410 няма информация
14 Елена Гаджева 0898335583
shippie@mail.bg
езикова школа Advance
15 Бояна Чакърова Aiesec Mures
16 Юлия Трайкова 0888704983
julence_to@abv.bg
не работи по специалостта
17 Минка Стоянова 0885619409
alleksia@abv.bg
не работи по специалостта
18 Пламена Асенова pipi_papi@abv.bg няма информация
19 Симеона Маринова simeonamarinova@abv.bg НПО
Фондация „Конкордия България“

2010-2011

Завършили 18 души от тях 11 (61%) работят, от които всички по специалността. С 6 (33%) не е установена връзка.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Царевна Стойкова 0887 327 681
Tsarevna.stoykova@gmail.com
122 ОУ „Николай Лилиев
2 Камелия Василева 0889 928 002 96 СОУ „Л. Н. Толстой“
3 Мирела Николова 0888336213 по специалността
4 Биляна Шопова по специалността
5 Катя Викторова по специалността
6 Кристина Душкова 0898671637 по специалността
7 Моника Лилова по специалността
8 Невена Койчева 0899003007 по специалността
9 Десислава Попова 0885732865 няма информация
10 Мартина Александрова 992 36 43 няма информация
11 Любослава Велева 0887605101 по специалността
12 Десислава Ангелова 0886495865 по специалността
13 Силвия Христова 0897981738 няма информация
14 Атанасия Търнина 0889603553 няма информация
15 Александрина Александрова 0889737937 няма информация
16 Стефани Тодорова 0898930113 няма информация
17 Петя Димова 0885783803 по специалността
18 Диана Димитрова 0878897656 няма информация

Очаквайте скоро!

Очаквайте скоро!

Задочно обучение

2006-2007

От випуск 2006/2007 г. завършили 6 души от тях 4 (67%) работят от които 3 (50%) по специалността, 1 (17%) не по специалността. С 2 (33%) не е установена връзка и няма информация.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Красимира Тацева 961732033 извън сферата на образованието
2 Елица Алекснадрова 0888930446 по специалността
3 Ваня Арсова 0729/28-79 няма информация
4 Теодора Младенова 064/850 442 няма информация
5 Калина Мишонова 934 29 80 по специалността
6 Николета Михайлова 981 98 52 по специалността

2007-2008

От випуск 2007/2008 г. завършили 9 души от тях 6 (67%) работят, от които 4 (44%) по специалността, 2 (22%) не по специалността. С 3 (33%) не е установена връзка.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Ели Райнова 0897379385 по специалността
2 Боряна Гусева 076/7 06 31 няма информация
3 Станислава Лозанова 72 92 67 няма информация
4 Детелинка Георгиева 870 61 20 по специалността
5 Десислава Рачева 0898 45 35 09 не работи по специалността
6 Марина Горкова/Гориева 0898543796 по специалността
7 Благовеста Здравкова 0899063477
Bugi3@abv.bg
ДД ,,Асен Златаров’’
8 Валерия Цанкова 0886 933 535
vallerria_c@abv.bg;
извън сферата на образованието
9 Диана Ангелова 0971/2 85 01 няма информация

2008-2009

От випуск 2008/2009 г. завършили 7 души от тях 6 (86%) работят по специалността. С 1 (14%) не е установена връзка с тях.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Анелия Филипова 0899634522 по специалността
2 Диляна Маджирова 920 37 03 по специалността
3 Антоанета Карамунчева 0895202513 по специалността
4 Анелия Дълбокова 9734890 по специалността
5 Милена Симеонова 08982322496 по специалността
6 Полина Давиткова 9562837 няма информация
7 Лозина Милушева 0878548966 по специалността

2009-2010

От випуск 2009/2010 г. завършили 5 души от тях 4 (80%) работят по специалността. С 1 (20%) не е установена връзка.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Юра Димитрова 0897428151 по специалността
2 Вяра Донкова 0899129244 по специалността
3 Теодора Младенова 9465712 няма информация
4 Мария Везенкова 0898706725 по специалността
5 Станимира Тушева 0886840628 по специалността

2009-2010

От випуск 2010/2011 г. завършили 9 души, от които 6 (67%) работят, като 5 (56%) са по специалността и 1 (11%) извън сферата на образованието. С 1 (11 %) не е установена връзка.

Име и фамилия Актуален телефон /GSM Длъжност
1 Биляна Манолова 0886717190
064/66627
по специалността
2 Иван Илиев 0884356335 няма информация
3 Веселин Томалевски 0899648816
suziivesi@abv.bg
55-то СОУ „Петко Каравелов”
4 Виолета Гълъбова 0889413638 по специалността
5 Биляна Крумова 0887419767 по специалността
6 Лиляна Панкова 0887352878
lilyana.pankova@gmail.com
lil_lvp@abv.bg
23 СОУ “Фредерик Жолио-Кюри”
7 Галена Господинова 042/620747 няма информация
8 Миряна Симеонова 0885080839 извън сферата на образованието
9 Диана Енева 8597966
0898720377
няма информация

Очаквайте скоро!

Очаквайте скоро!

Албуми