Ресурси

Наръчник „Менторство в академична среда“

Ти вече си част от света на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Нещо повече от днес нататък представляваш университета- ти си част от неговия дух и облик.

Пътеводител за професионално ориентиране

Пътеводителят представлява помагало за учители, ученици, треньори и партньори с автори проф. Яна Рашева – Мерджанова и доц. д-р Моника Богданова, видни експерти в сферата на професионалното ориентиране. Пътеводителят е изключително подходящ наръчник за Свободно избираем предмет (СИП) в областта професионално ориентиране в горен курс.

Академичен пътеводител „От другата страна на 4-ти км“

Tази книжка има двама автори:

написалите я, които не забравят, че прекрасното в общуването е, че казваме (пишем) онова, което още не знаем, но предусещаме, и което ще се разкрие когато бъде изговорено (прочетено) и прочелият я, който не забравя да доразвива, свързани с (пре)откриването… удивително е колко много с-мисли има в тази дума…

Типов модел на кариерно ориентиране и консултиране на студенти във ФП

Типовият модел се предлага за принципно съгласуване и одобрение от Факултетския съвет на ФП, тъй като това са дейности:

  • свързани с потребности и задачи пред академичното и професионално развитие на всички студенти на факултета,
  • могат да се реализират при перманентно сътрудничестово и съгласуване между преподавателския състав, студентите, администрацията, деканско ръководство и специалистите в центъра
  • представляват водещ приоритет и изискване като част от услугата за предоставяне на съвременно висше образование;
  • поради горните обстоятелства са включени и като важен критерий при акредитация и различни други процедури на оценяване на дейностите на структурните звена във висшите училища.

Как хобито става професия или когато работиш това, което харесваш

Сътворено,
за да бъде част от ателие по професионално и кариерно ориентиране за
ученици в прогимназиален клас „Как хобито става професия?“ и вдъхновено
от принципа „Предай нататък“, видеото е креация на тазгодишните
ентусиазирани стажанти на Кариерния център, които ще проведат редица
ателиета по ПОК и на други теми

Лична история за реализация в клиничен профил на „Социални дейности“

В какво се изразява работата на трудотерапевта? Винаги ли житейските истории, с които работи социалният работник – трудотерапевт са успешни? Как един училищен проект запалва мотивацията за работа в социалната сфера? Във видеото ще чуете личната история на Ния за, включваща отговорите на горните (и на други) въпроси :).

Видеото е креация на творци – стажанти към Кариерния център