Събития

 ,, 100 години Факултет Педагогика“        

В деня на патронния празник на Факултета по педагогика – 11 май, в Аулата в Ректората на Софийския университет се проведе тържествено честване на 100-годишнината на специалност „Педагогика“ в Софийския университет“, посветено и на 135 години от създаването на Софийския университет.  

                                                                                     

„НАСТРЪХ-нала вода Малка …тихосбирка“

6 декември 2022 г.

 

Поредната творческа вечер се организира от екипа на клуб „Креации“ към УНЛ „проф.д-р Петър Нойков“ във Факултета по Педагогика на СУ.

 

Участници в събитието “Настръх-нала вода  малка …тихосбирка“ – /поетичен моноспектакъл, рождествена водна фотоимпресия и творчески изпълнения/ –  ще са както екипът от лабораторията, така и академична акапелна група на СУ, студенти и всички присъстващи колеги преподаватели, учители, ученици, студенти, ценители на изкуството.

Изявата е вече традицонна и има духовен, академичен, творчески смисъл в лоното на Алма матер и се провежда в рамките на Климентовите дни.

Заповядайте на 6 декември 2022 г. от 18.00 часа в зала 1 на Ректората на Алма Матер.

 

 

                      р-л на УНЛ: ………………..

                             /проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова/