Менторски модел

Най-общо казано, менторството се определя като професионална взаимовръзка, в която по-опитния човек (менторът) подпомага друг човек (менториран) в развитието на специфични знания и умения, които ще спомогнат за по-бързото професионално и личностно израстване и развитие на последния.

Менторството е нещо, което ще ти помогне:

 • да се ориентираш в себе си и във възможностите пред теб;
 • да се фокусираш върху тези неща;
 • да начертаеш целите;
 • и да се концентрираш върху развитието на личностните и професионални качества, свързани с тях и тяхното постигане!

Какво точно прави менторът?

Менторът е човекът, който:

 • ще ти даде ориентир по най-различни въпроси, които те вълнуват;
 • ще ти споделя своя собствен опит;
 • ще ти помогне да преодолееш притесненията си, да задаваш въпрос след въпрос, да бъдеш инициаативен, деен, също така ще те научи как да показваш потенциала, който носиш;
 • ще бъде изцяло фокусиран върху твоето личностно и професионално израстване и развитие;
 • ще те провокира да предприемаш все повече предизвикателства и инициативи, които биха подпомогнали твоето активно израстване;
 • ще те изслушва относно проблемите, които срещаш и ще ти оказва подкрепа в намирането на нужните ресурси за тяхното решаване;
 • ще те обучава

Ние сме екип от студенти от ФП и като твои предшественици се заехме с нелеката задача да те запознаем с живота на университета и по специално с някои детайли и особености, с които се сблъскахме сами по време на обучението си.

Ние най-добре знаем, че всеки начинаещ има нужда от менторство – онази специална подкрепа, необходима му за да преоткрие възможностите си и развие себе си. Колкото повече споделяме своите знания и опит, толкова повече оформяме култура на растеж около самите нас.

Ние разбираме идеята за менторството, чрез максимата: „Насърчаването на успех е само по себе си успех“.

Другото оставяме на теб!