Кариерен център

Ние помагаме на студентите да развият практическите си умения и да натрупат опит в сферата на дейност, предмет на тяхното обучение. Освен стажантските програми и възможности за работа, които предлагаме, осигуряваме и експертна помощ в процеса на професионална реализация.

Ръководител на Кариерния Център : i.petkova@fp.uni-sofia.bg

Кариерен-консултант : s.georgieva@fp.uni-sofia.bg

Телефон за връзка: 02 9308 509/ 02 9308 546

бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 2 (северно крило),стая 410 ет. 4

Работно време:

Понеделник-Петък 09:00 – 17:00 ч.

Почивка 12:00 – 13:00 ч.

ИНФОРМАЦИЯ

На 20 май студенти от специалност Педагогика и Неформално образование посетиха академия ,,Атлантида‘‘. Там те се запознаха с идеята за нейното „раждане“, с разликата между училищна, забавна и състезателна математика и с педагогическия модел за работа с деца от 1 до 7 клас. Студентите бяха включени в решаването на задачи от състезание ,,Европейско кенгуру‘‘ и бяха провокирани да създадат такива.

На 29.04.2024 г. Кариерният център на Факултета по педагогика беше инициатор и организатор на представяне на възможностите за обучение в СУ „Св. Кл. Охридски“ пред ученици от 11 клас на 19 СУ „Елин Пелин“. С това събитие завърши съвместната програма за професионално и кариерно ориентиране като предишните срещи бяха с ученици от 7, 10 и 12 клас. Доц. д-р Иса Хаджиали представи бакалавърските и магистърските програми на Биологически факултет. Гл. ас. д-р Станислава Мишева  и студенти от Факултетния студентски съвет представиха специалностите и възможностите за професионална реализация на завършилите Геолого-географския факултет. Доц. Мирена Легурска и студенти популяризираха специалностите от Исторически факултет.

На 29.04.2024 г. ученици от 11 клас от Езикова гимназия с преподаване на чужди езици “Симеон Радев” в гр. Перник с ръководител г-жа Мария Георгиева бяха на гости на Факултета по педагогика. София Георгиева, кариерният консултант към Факултета по педагогика и Пламена Петрова от Факултетния студентски съвет, 4 курс, спец. Педагогика им представиха възможностите за кандидатстване и обучение в университета. Те имаха възможност да разгледат Аулата и една от емблематичните аудитории – 65, 3 ет., Южно крило. Учениците задаваха въпроси и проявиха интерес към всички специалности в университета. Това е начало на бъдещо сътрудничество между факултета и Английската гимназия в гр. Перник.

На 09.04.2024 година, Факултетът по педагогика посрещна ученици от 2 клас на 10 ОУ „Алеко Константинов“ в град Перник.    
 Предварително децата бяха подготвили и изпратили рисунки на тема „Пролет в университета“. Те посетиха Аулата, където зазвуча химна на РБългария, разгледаха Музея по палеонтология и историческа геология и Централната университетска библиотека. С интерес чуха разказите за работата на преподавателите и на специалистите, работещи в музеите и библиотеките на университета. Учениците имаха възможността да посетят някои от учебните зали и да видят къде се провеждат часовете на студентите. В края на разходката всеки ученик получи сертификат за участието си в опознавателната разходка и красивата картина, която е нарисувал. Изложбата „Пролет в университета“ може да бъде разгледана в Ректората на 4-ти етаж южно крило до 18.04.2024 г.

Кариерно консултиране и ориентиране на 10 клас в 19 СУ ,,Елин Пелин“

На 25.04. проведохме съвместно кариерно ориентиране и консултиране с Факултетите по Биология,Геолого-Географския и Историческия.

Днес, 19.01.2024 г., във ФНОИ се състоя среща на ръководителите на кариерните центрове на Факултета по педагогика (доц. д-р Илиана Петкова) и Факултета по науки за образованието и изкуствата (проф. дпн Мира Цветкова-Арсова). На нея присъстваха София Георгиева – кариерен-консултант на Факултета по педагогика, Николина Филипова – главен редактор, и Ренета Иванова – мениджър общности на списание ,,Кариери‘‘ .

На срещата всеки ръководител на факултетен кариерен център представи дейността на своя факултет и се обсъдиха идеи за бъдещи съвместни партньорства.

Обяви за работа и стажове