Първокурсници

Приемете Студентството като път, като посвещаване (инициация), преход към зрелостта и себепознанието. Този път е свързан също с отговорността да приемете и да предадете Познанието, духовните и професионални ценности.

Целта на обучението в Университета не е само да усвоите постиженията на науката, но и да (о)познаете Човека (у себе си). Бъдете отворени за новото, за различното и (не)типичното, за (пре)откриването и (не)видимото, за … (тук сте Вие)… Съвременните професионални полета (а и не само) се нуждаят от гъвкави, креативни специалисти, открили своите таланти (за щастие), познали себе си и способностите си.

Затова, позволете си да бъдете смели, любопитни и търсещи – Алма Матер Ви приветства!

Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus;
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!
Vivat academia, Vivant professores,
Vivant membra quaelibet,
Vivat membrum quodlibet,
Semper sint in flore!
Кариерно развитие
Ако имате въпроси за бъдещата Ви професионална реализация, студентски практики и стажантски позиции – потърсете съдействие от Кариерния център.
Полезни връзки