Клуб Креации

Клуб Креации е естествено оформило се през годните функционално звено в Лабораторията и обозначава инициативите и събитията с непосредствен художествено-творчески и естетически характер. Те изразяват един артистичен разнообразен прочит на академични, социални, жзнени теми и синергично обединяват преподаватели, студенти, академична общност, партньори, специфични културни публики. 
От 2008-ма година насам Клуб креации периодично включва в програмата си юбилеи и чествания на творческа зрелост на наши учени и патрони, фото-изложби и импресии, студентски конкурси за есе, поетични спектакли, ежегодни отворени философско-образователни ателиета, вечери на таланти, ежегодни студентски осмодекемврийски креации. Събитията се вдъхновяват от щедрите поводи в университетския академичен, гражданския и жизнения универсален календар. 


Ядро преподаватели, най-тясно свързано с организирането на инициативите: проф. Я. Рашева-Мерджанова, доц. М. Богданова, доц. И. Петкова, доц. Вл. Господинов, ас. Петя Панайотова. 

За 2018-та календарна и 130-та юбилейна за Алма Матер година, след творческата вечер „Чернови“, предстоят: есенните кръгла маса по случай 150 години от рождението на патрона на Лабораторията Проф. д-р Петър Нойков 30 ноември, честване на 70-годишния юбилей на проф. д-р Емилия Василева 29 ноември, студентски осмо-декемврийски креации